Vinh danh Công ty CP Gốm Chu Đậu “Vì sự phát triển văn hóa cộng đồng”

Vinh danh Công ty CP Gốm Chu Đậu “Vì sự phát triển văn hóa cộng đồng”

Ngày 27/8/2011, tại Nhà Hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Ấn tượng tháng 8, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người, chào mừng 66 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/1945 – 2/9/2011.

   Nhân dịp này, 50 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên toàn quốc được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển văn hóa cộng đồng” của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có Công ty CP Gốm Chu Đậu – đơn vị thành viên Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

   Đây là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của Gốm Chu Đậu trong việc phục hồi dòng gốm cổ quý giá, đã thất truyền hơn 500 năm; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển sản xuất làng nghề, biến những giá trị văn hóa thành hàng hóa có giá trị cao; tạo việc làm cho lao động địa phương; giới thiệu và quảng bá hàng hóa nổi tiếng Việt Nam với bạn bè năm châu trên thế giới.

Facebook

Bình luận

*