Tôn vinh 17 thương hiệu mạnh tỉnh Hải Dương lần thứ II

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, vấn đề xây dựng thương hiệu, đầu tư phát triển thương hiệu có một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh của mỗi quốc gia, doanh nghiệp. Việc quan tâm xây dựng và thực thi một chiến lược thương hiệu ...

Đặc sắc, độc đáo – Gốm Chu Đậu

Đặc sắc, độc đáo – Gốm Chu Đậu Cuối thế kỷ 14, là thời kỳ phát triển cao nhất của đồ gốm Việt Nam, với nhiều loại men và hoa văn độc đáo, loại đồ gốm mà ngày nay chúng ta được biết dưới tên “Ðồ gốm Chu Ðậu”. Men gốm    Men gốm Chu Ðậu rất phong phú: như men ngọc ...

Vinh danh Công ty CP Gốm Chu Đậu “Vì sự phát triển văn hóa cộng đồng”

Vinh danh Công ty CP Gốm Chu Đậu “Vì sự phát triển văn hóa cộng đồng” Ngày 27/8/2011, tại Nhà Hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Ấn tượng tháng 8, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người, chào mừng 66 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam ...