Vinh danh Công ty CP Gốm Chu Đậu “Vì sự phát triển văn hóa cộng đồng”

Vinh danh Công ty CP Gốm Chu Đậu “Vì sự phát triển văn hóa cộng đồng” Ngày 27/8/2011, tại Nhà Hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Ấn tượng tháng 8, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người, chào mừng 66 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam ...