Đặc sắc, độc đáo – Gốm Chu Đậu

Đặc sắc, độc đáo – Gốm Chu Đậu Cuối thế kỷ 14, là thời kỳ phát triển cao nhất của đồ gốm Việt Nam, với nhiều loại men và hoa văn độc đáo, loại đồ gốm mà ngày nay chúng ta được biết dưới tên “Ðồ gốm Chu Ðậu”. Men gốm    Men gốm Chu Ðậu rất phong phú: như men ngọc ...